Vekt på ved:

Eik; basisvekt på 550 kg/m³
Bjørk; basisvekt på 500 kg/m³ og 20 % fuktighet.


Måleenheter for ved

Når det dreier seg om kjøp og salg av ved kan det ofte herske en del usikkerhet omkring måleenhetene for ved.
På grunn av dette så har vi hentet fram i fra Norsk Standard, NS 4414 følgende definisjoner på mål som brukes på ved.
Standard vedsekk 50×80 cm rommer ca. 40 liter. (Vanlig på bensinstasjoner.)
Standard vedsekk 60×80 cm rommer ca. 60 liter.
Standard vedsekk 60×100 cm rommer ca. 80 liter.
Storsekk for Europall skal romme 1 m3 løs ved. (Ikke stablet.)
Storsekk for Hydropall skal romme 1,5 m3 løs ved. (Ikke stablet.)
1 favn ved (gammel benevnelse, ikke i Norsk Standard) 1 m (eller 2m x 2m) x 60 cm = 2,4 m3 stablet ved.
1 favn 60 cm som kappes i 30 cm lengder = ca. 3,3 m3 i løsmål. (Ikke stablet.)
1 favn 60 cm stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengden kappes i 30 cm lengder minker volumet med ca 10%.
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker gir:
30 – 32 fulle 80 liter sekker.
38 – 40 fulle 60 liter sekker.
53 – 55 fulle 40 liter sekker.
1 favn tilsvarer ca. 3 Euro- pall Storsekker.
1 favn tilsvarer ca 2 Hydro- pall Storsekker.

Brennverdi for vedtyper

Det kan være greit å vite brennverdien for de forskjellige vedslagene.
Brennverdien gjelder pr. fm3 ved.
1 fm3 ved = 1 fast kubikkmeter dvs 1000 liter fast masse/2 stk. Europall med 30 cm ved.

Denne brennverdien må vi vite for å kunne regne ut prisen pr. kW/time eller prisforskjellen mellom ved og andre varmekilder.

Treslag  kWh/fm3

Hardved
Rogn  2280 kwh
Bøk  2140 kwh
Eik  2070 kwh
Ask  2070 kwh
Lønn  2000 kwh
Bjørk  1890 kwh
Furu  1680 kwh

Lausved/ blandingsved
Svartor  1680 kwh
Selje  1640 kwh
Osp  1430 kwh
Gran  1430 kwh
Gråor  1360 kwh

Av løvtre er rogn best, mens furuved har en brennverdi som ligger rett under verdien for bjørk.