Riktig temperatur på deig

La température de la pâte souhaitée

Hvordan finne riktig temperatur på den ferdig eltede deigen?

Sliter du med at deigen oppfører seg forskjellig om sommeren og vinteren?
Det  er viktig at du bruker riktig temperatur på vannet for at slutt temperaturen i deigen skal bli så lik som mulig.

På fransk kalles dette; La température de la pâte souhaitée (DDT).

Da gjør du følgende og bruker denne formelen;
1. Ta temperaturen på rommet og melet.
2. Bruk følgende formel for å finne den ideelle vanntemperaturen (WT):

3×DDT−RT−FT−18=WT3×DDT−RT−FT−18=WT

Hvor:
– WT = Ideell Vanntemperatur
– DDT = Ønsket Deigtemperatur
– RT = Romtemperatur
– FT = Meltemperatur

For eksempel, hvis du ønsker en DDT på 24°C, romtemperaturen er 22.5°C og meltemperaturen er 21°C, vil beregningen være som følger:

3×24°C−22.5°C−21°C−18=WT3×24°C−22.5°C−21°C−18=WT

72°C−22.5°C−21°C−18=WT72°C−22.5°C−21°C−18=WT
10.5°C=WT10.5°C=WT

I dette eksempelet skal du altså bruke vann med en temperatur på 10.5°C for å oppnå den ønskede deigtemperaturen.

Husk at dette er en generell metode og faktorer som knaing og utstyr kan påvirke den faktiske sluttemperaturen, så det kan være nødvendig med justeringer basert de forholdene du jobber under.
En eltemaskin med krok vil øke temperaturen mer enn en spiralmixer osv.
Noter ned temperaturøkningen du vanligvis får under elting og trekk dette fra DDT.

Lykke til !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *